Flygfoto av Museigrändens förskola och lekpark

Museigrändens förskola 

Essevägen 166
68820 Esse
Tel. (06)785 0543 eller 044-563 2324

museigranden@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Föreståndare/lärare inom småbarnspedagogik och förskola Sebastian Dahlman, tel. 06 7850 543 eller 044 563 2324 

Förskolan
Lärare i förskolan: Sebastian Dahlman
barnskötare: Sofia Östman
barnskötare: Camilla Ahlvik
assistent: Maria Carlstedt

Museigrändens eftis, tel 06 7850543 eller 044 563 2324
morgonvård: Lise-Lotte Wärn
eftisledare: Anita Hakala

Fastighetsskötare