Lappfors daghem/förskola och lekpark

Lappfors förskola/daghem

Norrhedsvägen 1
68840 Nederlappfors
Tel. (06)785 0553 

lappfors.daghem@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Lappfors förskola/daghem tel. 06-7850 553

Föreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Gunilla West, 06 7850 548

Lärare inom småbarnspedagogik: Tanja Ruuhinen (viceföreståndare)
barnskötare: Knutar Carina

Eftisledare/städare: Kaia Lindfors

Fastighetsskötare