Aktuellt Viktiga telefonnummer inom Österbottens välfärdsområde
28.9.2022

Viktiga telefonnummer inom Österbottens välfärdsområde

Ta vara på de viktigaste telefonnumren till social- och hälsovårdstjänster inom Österbottens välfärdsområde. Listan fås också i pappersformat vid informationsdisken i kommungården.

Österbottens välfärdsområde, telefonnummerlista, PDF, 2,4 MB. Svensk text på sida 2.

Ring rätt nummer 

Bedömning av vårdbehov 06 218 9000

I samband med att du får ditt vårdbehov bedömt kan du även få egenvårdsanvisningar. Du kan också ges upplysning om vilken vårdenhet du ska kontakta vid behov.

Jakobstad, Larsmo och Pedersöre hälsovårdscentral 06 786 1333

Vardagar kl. 8–16.

Munhälsovårdens tidsbeställning 06 218 9100

Må–to 7.30–16, fre. 7.30–15.

Tidsbokning till munhälsovård, Malmska 06 786 1301 eller 06 786 1260

Jourhjälpen 116 117

Betjänar varje dag dygnet runt. När din egen hälsostation är stängd kan du ta kontakt med jourhjälpen om du får akuta hälsoproblem. Ring Jourhjälpen före du söker dig till jourmottagningen.

Allmänna nödnumret 112

Betjänar dig varje dag dygnet runt. Ring det allmänna nödnumret om du behöver hjälp genast.

Välfärdsområdets växel 06 218 1111

Bedömning av vuxnas behov av socialservice 044 403 8573

Vardagar kl. 10–11.

Om du är vuxen och behöver stöd i din livssituation kan du ringa en socialarbetare för att diskutera och starta en bedömning av ditt servicebehov. Infoluckan är öppen dagligen kl. 9–12.

Bedömning av behovet av barn- och familjesocialarbete 040 805 1726

Vardagar kl. 8–16.

Familjen kan själv ringa för att få hjälp med sin livssituation. Även utomstående personer kan ta kontakt om de är oroade för barn.

Social- och krisjouren 06 218 9555

Betjänar varje dag dygnet runt. Ring om du omedelbart behöver hjälp eller behöver få socialmyndigheterna att omedelbart göra en bedömning och vidta åtgärder. Exempelvis i samband med brådskande barnskyddsfrågor, våld i familj eller i en nära relation eller i samband med allvarliga krissituationer.

Hemvård

Om du är i behov av hemvård eller stödtjänster kontakta servicehandledningen 06 786 2660.

Vardagar kl. 8.30–11.30.

Om du redan är klient inom hemvården kontakta hemvårdsledaren i ditt område: Bennäs och Purmo 050 528 8052 och Esse 040 805 1936.

Ansökningar om stöd för närståendevård

För dem som vårdar en anhörig som är över 65 år: 06 786 2645.

Måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8–9.

Österbottens välfärdsområde, uppdaterad 19.9.2022.