Aktuellt Välkommen till skolan och förskolan
5.8.2021
Två flickor sitter i klassrummet och jobbar med läsplatta i sina pulpeter.

Skolorna och förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 17 augusti 2021.

Välkommen till skolan och förskolan

Skolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 17 augusti. Skolorna meddelar skilt om klockslag via Wilma.

Förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 17 augusti.

Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolans föreståndare tisdagen den 10 augusti eller dagvårdskansliet, tel. 06-7850 204.

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola/skola enligt tider: Skolskjutsar för skolelever läsåret 2021-2022

Planeringsdag för lärare och skolgångsbiträden hålls på den egna enheten.