Aktuellt Småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2021
17.6.2021
Barn leker med leksakståg.

Småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2021

Dagvårdskansliet är stängt 5.7-3.8.2021.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Inga ändringar eller korrigeringar sker under juli, ta kontakt till avdelningen för småbarnspedagogik i början av augusti.

Vårdplats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Elektronisk ansökan kan göras kontinuerligt. Ansökningsblanketten finns på kommunens hemsida under Barn & skola. Även ändringar/uppsägningar lämnas in elektroniskt

Ansökningarna behandlas när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete 3.8.2021.

Nya dagvårdsplatser som bör beviljas inom 2 veckor p.g.a. vårdnadshavarnas akuta behov, sköts via det sommaröppna daghemmet. Den ansvariga på enheten har rätt att bevilja en tillfällig dagvårdsplats. Beslut görs sen när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete.

Sommaröppet daghem

Hoppetossan i Sandsund, tfn: 044 7557 045. Vice föreståndare Ann-Catrin Aspfors är ansvarig för sommarverksamheten. 

Alla dagvårdsenheter är stängda måndagen 2.8, den dagen planerar personalen verksamheten inför året.

Kommungården är stängd 5.7-30.7.2021

Trevlig sommar!