Aktuellt Grundförbättring av Öjesvägen
5.9.2019

Grundförbättring av Öjesvägen

Pedersöre kommun begär anbud för grundförbättring av Öjesvägen i Lövö.

Slutna anbud lämnas in senast tisdagen 17.9.2019 kl. 16.00.

 

Handlingar fås per e-post av Stefan Hellund, stefan.hellund@pedersore.fi