Aktuellt Dags att söka föreningsbidrag
27.1.2020

Dags att söka föreningsbidrag

Inom kommunen verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från från kultur- och idrottsnämnden och kommunstyrelsen.

1. Kultur- och idrottsnämnden

2. Kommunstyrelsen

  • Verksamhetsbidrag för föreningar som inte får bidrag från någon av kommunens nämnder.
  • Driftsbidrag till sammanslutningar som upprätthåller föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen.

Ansökningsblankett fås via denna länk. Tilläggsuppgifter carina.warn@pedersore.fi eller 7850103.

Ansökan om bidrag ska inlämnas till kommunen senast den 28 februari 2020 kl. 15.00. Ansökan med bilagor riktas till respektive förvaltningsenhet till adress: Pedersöre kommun, PB 1, 68911 PEDERSÖRE eller registraturen@pedersore.fi.

Information om bilagor och kriterier finns på respektive ansökningsblankett. Ytterligare information och blanketter i pappersformat fås från respektive förvaltningsenhet.

I samband med årets ansökan ska de organisationer som fick bidrag under år 2019 inlämna ekonomisk redovisning.