Aktuellt Begäran om maskintimpriser för år 2022
26.1.2022

Begäran om maskintimpriser för år 2022

Pedersöre kommun begär in maskintimpriser för år 2022, enligt bifogad maskinförteckning. Blankett för maskintimpriser 2022 (PDF 108 KB).

Entreprenören kan även själv lämna in en separat maskinprislista som mer motsvarar entreprenörens maskinpark.

Från de inlämnade priserna väljs lämpliga maskiner och entreprenörer för arbeten som det inte begärts in skilda anbud för.

Entreprenören ska även lämna in utdrag ur tilaajavastuu.fi eller motsvarande uppgifter enligt följande:

  • Utredning om anteckning i förskottsuppbördsregistret.
  • Utdrag ur handelsregistret.
  • Intyg över betalda skatter.
  • Intyg över betalning av pensionsförsäkringsavgifter.
  • Utredning över vilka kollektivavtal som tillämpas.
  • Kopia över ansvarsförsäkring.
  • Intyg över vägskydd 1 samt arbetssäkerhetskort.

Kommunen förbehåller sig rätten att fritt välja maskiner och utrustningar för de olika arbetena.

Maskintimpriserna bör lämnas in senast 7.2.2022 till tekniska avdelningen.