Taustatietoa

Syksyn 2015- kevään 2016 aikana on työryhmä Pedersören kunnassa työstänyt materiaalia lapsen/oppilaan itsearviointia varten laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Aloitimme miettimälle, miten saisimme lapsen/oppilaan enemmän sitoutuneeksi omaan oppimisprosessiin. Kuinka rakennamme laaja-alaisen osaamisen osa-alueisista lähtevää lapsen/oppilaan itsearviointia?

Tekemämme materiaali ulottuu esikoulusta kuudennelle luokalle. Päämääränämme on saada esille materiaalia jonka tuloksena lapsi/oppilas on enemmän osallistuva ja saa suuremman itsetuntemuksen, vanhemmat saavat suuremman käsityksen lapsen arkipäivästä ja kehityksestä esikoulussa/koulussa. Esikoulunopettajalla/opettajalla on materiaalia joka johtaa laadukkaaseen keskusteluun jokaisen lapsen/oppilaan kanssa.

Materiaalia on testattu koeryhmissä esikoulussa ja koulussa, koeryhmän palautteesta ja vanhempien mielipiteiden pohjalta on tehty joitakin muutoksia.

Olemme koonneet kansion joka sisältää materiaalia Pedersören lapsille/oppilaille koskien heidän itsearviointia, esikoulusta kuudennelle luokalle, saadakseen kokonaisuuden joka seuraa OPS2016:sta.

Projekti on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella.

Pedersöre syksyllä 2016

Katarina Barkar
Pia Boström
Yvonne Borgmästars
Ann Bränn
Maria Enell
Tove Söderholm

Kuvitukset on tehnyt Maria Snårbacka