Päiväkodin profiili


Visio

Ihmisten väliset kohtaamiset
 

Päiväkodin perusarvot:

- Hyvät kohtaamiset
- Avoimuus
- Myönteinen ilmapiiri

Kriittiset menestystekijät:

- Turvallisuus
- Voimavarat
- Huolenpito

Päiväkodin tavoitteet:

- Vanhempien kasvatustyön tukeminen
- Lapsen itsetunnon vahvistaminen
- Myönteisten asenteiden välittäminen lapselle
- Luontaisen oppimis- ja keksimisilon kannustaminen

Lisäksi työskentelemme Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan.