Päiväkodin profiili

Työskentelemme Pedersören kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan. Haluamme luoda jokaiseen lapseen läheiset ja lämpimät suhteet, niin että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi.

Yhteistyö vanhempien kanssa rakentuu rehellisyyteen ja molemminpuoliseen luottamukseen.

Jokaisella lapsella on omahoitaja. Pienryhmätoiminnassa jokainen lapsi tulee nähdyksi omana itsenään. Pienryhmissä on 4-7 lasta.

Päivittäiset rutiinit ovat tärkeitä lapsille ja henkilöstölle.