MGL9432 1 FOeRSKOLA

Tervetuloa esikouluun!


Suomenkielistä esiopetusta järjestetään Edsevön koulussa.

Maksutonta esiopetusta järjestetään 4h/päivä koulun työjärjestyksen mukaisesti.

Kunta järjestää oppilaiden koulukuljetukset kunnanvaltuuston päätöksen mukaan. Esikoululaiselle koulukuljetus järjestetään, mikäli hänen koulumatkansa on pitempi kuin 3km. Koulukuljetus järjestetään vaihtoehtoisesti joko kodin ja esikoulun väliselle matkalle, tai päivähoitopaikan ja esikoulun väliselle matkalle. Lisätietoja koulukuljetuksista voi lukea tästä >>