aker lepplax hemsidaAktuellt

Krisstöd till mjölkproducenter

Ansökningstiden för stöd för att minska mjölkproduktionen börjar måndag 12.9 och slutar onsdag 21.9 klockan 13. Krisstödet är riktat till producenter som har för avsikt att minska mjölkproduktionen under de kommande tre månaderna. När mjölkproducenterna ansöker om stödet ska de uppskatta hur mycket mindre mjölk de avser producera i oktober-december 2016 jämfört med vad de producerade under motsvarande tid år 2015. I februari 2017 ska de mjölkproducenter som ansökt om stödet anmäla hur mycket produktionen minskade. I stöd betalas högst 14 €/100 kilogram minskad mjölkmängd.

Landsbygdsverket publicerar blanketten och anvisningarna för ansökan om stöd för minskad mjölkproduktion när ansökningstiden inleds 12.9 på adressen www.suomi.fi/etjanster. Blanketten ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast onsdag 21.9.2016 klockan 13.

Höstens utbetalningstidtabell

Oktober:
Kompensationsersättning 75%
Ekologisk växtproduktion 75%

November:
Miljöersättning 75%
Miljöavtal 75%

December:
Grundstöd 95%
Förgröningstöd 95%

EUs bidrag för nötkreatur 70%
Stöd till unga jordbrukare(EU) 95%
Kompensationsersättning post 2, 25%

Höstens utbetalningstidtabell

 

 

Brev om övervakning