Språkkrav


Pedersöre kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk. Andelen finskspråkiga är ca 9 %.

Språkkraven för en tjänst eller befattning framgår i allmänhet av platsannonen. Kommunfullmäktige har även fastställt en språkstadga, där kraven på språkkunskaper för olika tjänster och befattningar framgår.

Pedersöre kommuns språkstadga