Jag anmäler mig som sökande till olika vikariat inom kost- och städservice