Om du blir arbetslös

Folkpensionsanstalten FPA och arbets- och näringsministeriet har tillsammans med redaktionen för suomi.fi utarbetat en tjänsteguide för arbetslösa. Guiden ger anvisningar om hur utkomstskydd för arbetslösa ska sökas och hur man kommer tillbaka till arbetslivet, information om vilka former av ekonomiskt stöd som erbjuds, rådgivningstjänster samt tjänster för hälsa och välfärd samt ger handledning i att hitta aktiviteter som stödjer funktionsförmåga och motivation.

Inom kommunen sysselsätter vi arbetslösa pedersörebor i lönesubventionerat arbete vid kommunens olika inrättningar samt ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet och platser för arbetsprövning.

För att ha rätt till lönesubventionerat arbete, rehabiliterande arbetsverksamhet eller arbetsprövning måste du vara anmäld arbetslös vid arbets- och näringsbyrån.

Tilläggsuppgifter: sysselsättningskoordinator Nina Perälä Nyman, tel. 044-709 5741, eller kanslisekreterare Carina Wärn, tel. (06) 785 0103.