Pedersöre kommun som arbetsgivare

Pedersöre kommun har ca 740 anställda. Pedersöre kommun vill vara en arbetsplats där människor trivs och erbjuds möjligheter att utveckla sin potential. Vi vill främja personalens vilja till personlig utveckling och personligt ansvarstagande.

Som kommunanställd kan du ta del av de personalförmåner som kommunen erbjuder sin personal.

Kommunens anställda har rätt till arbetsplatshälsovård, som ordnas av Pihlajalinna.

Alla kommunens anställda är medlemmar i Pedersöre kommuns personalförening. Personalföreningen ordnar t.ex. motionslotteri, personaljulfest och olika resor och utflykter för medlemmarna.

Kommunen sponsorerar personalens motionsverksamhet via det digitala betalningsmedlet ePassi. 

Som ett led i kommunens sträva att öka trivseln på arbetsplatserna och stöda och främja upprätthållandet av personalens arbetsförmåga erbjuder kommunen sina anställda att delta i en konditions- och rekreationsdag.