Företagsrådgivning

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia bildades år 1999 och ägs av de fem kommunerna i Jakobstadsregionen.

Grunden för bolagets verksamhet är att främja näringarna och den regionala utvecklingen i Jakobstadsregionen. Concordia verkar som länk mellan kommunerna och näringslivet i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.

Concordias företagsrådgivare har specialiserat sig på att sparra startande och existerande företag. Ta kontakt med Concordia om du funderar på att starta eget eller om du vill utveckla ditt företags produkter och tjänster!