DuViJOBBA I PEDERSOeRE2Tjänster för företag

Kommunens målsättning är att sporra företagsamheten och skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i kommunen. Kommunen hjälper bl.a. till med affärs- och industritomter och kan även erbjuda verksamhetslokaler för företag.

I kommunens företagsregister kan du söka företag enligt namn eller bransch. Ifall uppgifter saknas eller är felaktiga kan företagaren begära en uppdatering genom att fylla i vårt webbformulär. Kommunen upprätthåller företagsregistret avgiftsfritt.

Utvecklingsbolaget Concordia stöder näringslivet och tillhandahåller tjänster till företag och kommuner i regionen. Concordias företagstjänster riktar sig till personer som vill starta företag och till företag som vill utveckla sina produkter och tjänster.