Kontaktuppgifter

Avbytarsekreterarna sköter om ansökningar, beslut och ersättningar.
Ledande avbytarna sköter semesterplaneringen.

Pedersöre kommungård

Ledande avbytare Marina Granqvist, tel. (06) 7850 166

Vörå kommungård

Avbytarsekreterare Gunder Härtull, tel. 044-755 7731

Korsholm ämbetshus

Avbytarsekreterare Ann-Christin Källros, 044-727 7956
Ledande avbytare Ann-Sofi Granholm, 050-350 2989
Ledande avbytare Petra Hautakoski, tel. 050-443 6961