Avbytarservicens samarbetsgrupp

En samarbetsgrupp för avbytarservicen finns tillsatt med representanter för både lantbruksföretagare och pälsdjuruppfödare samt förvaltning och avbytare. Gruppen har ingen beslutanderätt utan är mer en informations- och diskussionsplattform. Avsikten är att upprätthålla en så bra och fungerande avbytarserviceverksamhet som möjligt var alla inblandade har möjlighet att framföra synpunkter genom en öppen dialog. Organisationsmässigt lyder avbytarservicen direkt under kommunstyrelsen.