Pedersöre kommungård

Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs

Björk Hanna, tel. (06) 7850 160, chef för avbytarservicen

Björk Maria, tel. (06) 785 0164, avbytarsekreterare

Skriko Bernt, tel. 044-085 0867, ledande avbytare
(Kronoby kommungård onsdagar)

Junttila Sonja, tel. 050-407 5465, ledande avbytare
(Kronoby kommungård tisdagar, Karleby stadskansli Innogate torsdag-fredag)

Granqvist Marina, tel. (06) 7850 166, 044-755 7712,  ledande avbytare