DuVi AVBYTARSERVICE2Avbytarservice

Avbytarservicen i Pedersöre är en lokal enhet som via uppdragsavtal med LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) administrerar avbytarservice för lantbruksföretagare och sedan 1.1.2010 också för pälsdjursuppfödare.

Från 1.1.2013 är Pedersöres lokala enhet den enda avbytarserviceenheten inom svenska Österbotten.

Följande kommuner hör till vårt verksamhetsområde:

Karleby (området t.o.m. 31.12.2008), Kronoby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs och Närpes. Pälsdjursuppfödarna inom Suupohja-enhetens område får sin service via Pedersöre enheten.

Inom vårt stora område finns knappt 600 lantgårdar som anlitar avbytarservice med drygt 800 semesterberättigade lantbruksföretagare. Ca 250 pälsfarmer ansöker om avbytarservice, företagarna är ca 300 personer.