DuVi AVBYTARSERVICE2Avbytarservice

Avbytarservicen i Pedersöre är en lokal enhet som via uppdragsavtal med LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) administrerar avbytarservice för lantbruksföretagare och sedan 1.1.2010 också för pälsdjursuppfödare.

Från 1.1.2013 är Pedersöre lokala enhet den enda avbytarserviceenheten inom svenska Österbotten.

Följande kommuner hör till vårt verksamhetsområde:

Karleby (området t.o.m. 31.12.2008), Kronoby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs och Närpes. Pälsdjursuppfödarna inom Suupohja-enhetens område får sin service via Pedersöre enheten.

Inom vårt stora område finns ca 700 lantgårdar som anlitar avbytarservice med ca 1000 semesterberättigade lantbruksföretagare. Ca 350 pälsfarmer ansöker om avbytarservice, företagarna är ca 420 personer.