Kunnan veroprosentit

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.

Kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017, että kunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 on edelleen 20,5 %.

Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2018: 

 

Kiinteistöveroprosentit   2018
Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93
Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset   0,55
Muut asuinrakennukset   1,15
Rakentamattomat rakennuspaikat    -
Yleishyödylliset yhteisöt   0,00
Voimalaitokset   2,85