Tarkastus

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, jotka valtuusto on valinnut toimikaudekseen. Pedersören kunnanvaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n tarakastusyhteisöksi kaudelle 2017-2018.Tarkastusyhteisö antaa vuosittain tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle (ruotsiksi). Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen (ruotsiksi), jossa arvioidaan tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.