Kaavoitusjaosto

Kaavoitusjaosto käsittelee pääasiassa maankäyttöön liittyviä asioita, esim. asemakaavojen ja yleiskaavojen laatimista tai näiden muutoksia. Muut asiat voivat koskea esim. liikenneturvallisuutta, maa-alueiden hankintaa ja rakennusasioita. Jaosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.

Kaavoitusjaoston jäsenet:

Ralf Lindfors, puheenjohtaja, puh. 050-512 0420
Stefan Svenfors, kunnanjohtaja, esittelijä, puh. 050-512 0420
Anna-Karin Pensar, kaavoittaja, sihteeri, puh. 044-755 7619
Christian Backlund, puh. 0400-568 619
Niclas Sjöskog, puh. 040-551 0087
Yvonne Borgmästars, puh. 0400-290083
Siv Södö, puh. 040-147 6725