Henkilöstöjaosto 1.6.2019 - 31.5.2021

 

Jäsenet Varajäsenet
Greger Forsblom, pj. Niclas Sjöskog
Bernhard Hjulfors, vpj. Tarja Häll
Helena Berger Paulina Grön
Eva Björkskog Bernt Snellman
Senja Wiklund Siv Södö