KommungårdenKuntatietoa

Pinta-ala

Kokonaisala 823 km2, josta
-maa-alaa 790 km2
-vesistöjä 33 km2

Asukasmäärä

1.1.2018: 11.084 henkilöä

Asukasmäärä Pedersören kylissä

Kielijakauma

Ruotsinkielisten osuus kokonaisväestömäärästä 1.1.2018: 89,3 %
Suomenkielisten osuus kokonaisväestöstä 1.1.2018: 8,4 %

Ikäjakauma 1.1.2018

0-14 v.: 23,6 %
15-64 v.: 58.6 %
Yli 65 v.: 17,8 %

Veroprosentti

2018: 20,5 %

Työttömyysprosentti

2017: 3,6 %