Kontaktpersoner

mi@pedersore.fi

(06) 785 0275

Postadress: PB 1, 68911  BENNÄS

 

Kategori

Kontakter i Medborgarinstitutet

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Björklund Mikael, musiklärare Mjölvägen 1
68910 BENNÄS
(06) 785 0276 / 044-3512 758
Nyberg-Sundqvist Åsa, rektor Mjölvägen 1
68910 BENNÄS
(06) 785 0274 / 050-596 3411
Rajby Majlen, kanslist Mjölvägen 1
68910 BENNÄS
(06) 785 0275 /
Thylin Marie-Louise, textillärare Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) 785 0276 / 050-562 2385