Kontaktpersoner

Kategori

Kontakter i Kulturavdelningen

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Backlund Pontus, idrottssekreterare Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
06 7850281 / 044-7168713
Björklund Mikael, musiklärare Mjölvägen 1
68910 BENNÄS
(06) 785 0276 / 044-3512 758
Björkstrand Mats, t.f biblioteksfunktionär Sundby utlåningsstation, Sundbyvägen 284
68690 Sundby
/ 044-0850277
Eklund Pamela, biblioteksfunktionär Purmo bibliotek, Lillbyvägen 205
68940 Lillby
(06)7850 572 /
Engström Gun, biblioteksfunktionär Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 279 /
Forsman Andreas, fastighetsvärd Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
/ 0440 850966
Hjulfors Ann-Margret, ungdomsledare Kulturhuset AX, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 044-5850 877
Hortans Solveig, bibliotekschef Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 277 /
Löfdahl Anita, bibliotekarie Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 278 /
Nyberg-Sundqvist Åsa, rektor Mjölvägen 1
68910 BENNÄS
(06) 785 0274 / 050-596 3411
Rajby Majlen, kanslist Mjölvägen 1
68910 BENNÄS
(06) 785 0275 /
Rönnqvist Mari-Louise, ungdomssekreterare Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) - 7850283 / 050-5345 953
Roslund Annette, biblioteksfunktionär Lepplax utlåningsstation, Lepplaxvägen 99
68530 Lepplax
(06)7850 579 /
Sandén Sara, biblioteksfunktionär Överesse bibliotek, Museigränd 2
68820 Överesse
(06)7850 574 /
Stenmark Ulrika, kulturchef Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) 785 0284 / 050-5166 169
Sundqvist Britt-Helen, biblioteksfunktionär Kyrkoby bibliotek, Skolhusvägen 31 C
68600 Jakobstad
(06) 7850 570 /
Svenfelt Katta, projektsekreterare Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) 785 0119 / 050-405 4256
Thylin Marie-Louise, textillärare Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) 785 0276 / 050-562 2385
Vähäkangas Lise-Lotte, biblioteksfunktionär Ytteresse bibliotek, Ytteressevägen 218
68810 Ytteresse
(06)7850 573 /