Kontaktpersoner

Pedersöre Vatten, Pedersöre Värme, Pedersöre bostäder

Kategori

Kontakter i Koncernbolagen

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Gripenberg Kjell, VD koncernbolagen Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0152 / 050-554 5724
Lönnbohm-Hatt Görel, ekonomisekreterare Pedersöre Vatten Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0155 /
Törnqvist Anne, fastighetssekreterare Pedersöre bostäder Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0153 /
Wikström Peter, teknisk disponent, Pedersöre bostäder Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0331 / 044-755 7694