Kontaktpersoner

Kategori

Kontakter i Förvaltningsavdelningen

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Henricson Malin, informatör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 050 574 8799
Perälä Nyman Nina, sysselsättningskoordinator Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0105 / 044-709 5741
Svenfors Stefan, kommundirektör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0101 / 050-512 0420
Tokou Maria, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0104 /
Tuomi Anne-Maj, kanslist/växeln Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0123 /
Wärn Carina, kanslichef Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0103 / 044-0422103