Kategori

Wärn Carina, kanslichef

Förnamn: Carina
Efternamn: Wärn
Telefon: (06) 785 0103
Mobiltelefon: 044-0422103
E-post: carina.warn@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning: