Registeruppgifter

 

Den registrerade har rätt att granska och få se registeruppgifter om sej själv och på begäran få kopior på dessa. Granskningsrätten skall förverkligas ofördröjligen och den är gratis en gång per år. 

Den personuppgiftsansvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

Det finns en PDF-blankett för detta:

Begäran om att få granska registeruppgifter

Den ifyllda blanketten lämnas till något av följande ställen:

  • Informationen vid Kommungården i Pedersöre
    (Skrufvilagatan 2 FI-68910 BENNÄS)

Personalen på dessa ställen är utbildad att hjälpa dej med detta. Tag med giltig identifikationshandling. 

Begäran kan även skickas elektroniskt via tjänsten suomi.fi.