Registeruppgifter

 

Den registrerade har rätt att granska och få se registeruppgifter om sej själv och på begäran få kopior på dessa. Granskningsrätten skall förverkligas ofördröjligen och den är gratis en gång per år. 

Den personuppgiftsansvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

Det finns ifyllbara blanketter för detta:

Begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf, 0.05 MB)

Yrkande på rättelse av uppgifter (pdf, 0.38 MB)

Den ifyllda blanketten lämnas till något av följande ställen:

  • Informationen vid Kommungården i Pedersöre
  • Biblioteksdisken vid Huvudbiblioteket i Pedersöre

Personalen på dessa ställen är utbildad att hjälpa till med detta.