kommungarden 580 bpKommunfakta

Yta

Totalareal 823 km2
-varav landareal 790 km2
-vattenareal 33 km2

Folkmängd

1.1.2018: 11.084 personer

Folkmängd i Pedersöres byar

Språklig fördelning

De svenskpråkigas andel av totalbefolkningen 1.1.2017: 89,3 %

Åldersfördelning 1.1.2018

0-14 år: 23,6 %
15-64 år: 58,6 %
65 år och äldre: 17,8 %

Skatteprocent

2018: 20,5 %

Arbetslöshetsprocenten

medeltal 2017: 3,6 %