Kommungården i Bennäs fotograferad från gatan.
Pedersöre kommungård i Bennäs.

Kommunfakta

Yta

Totalareal 823 km2
-varav landareal 790 km2
-vattenareal 33 km2

Folkmängd

31.12.2019: 11.081 personer

Folkmängd i Pedersöres byar

Språklig fördelning 31.1.2019

Svenskspråkiga 88,8 %
Finskspråkiga 8,4 %
Övriga 2,8 %

Åldersfördelning 31.12.2019

0-14 år: 23,2 %
15-64 år: 58,4 %
65 år och äldre: 18,4 %

Skatteprocent

2020: 21 %

Arbetslöshetsprocenten

medeltal 2019: 2,4 %