kommungarden 580 bpKommunfakta

Ladda ner broschyren Fakta om Pedersöre

Yta

Totalareal 823 km2
-varav landareal 790 km2
-vattenareal 33 km2

Folkmängd

1.1.2016: 11.129 personer (+69 sedan 1.1.2015)

Folkmängd i Pedersöres byar

Språklig fördelning

De svenskpråkigas andel av totalbefolkningen 1.1.2016: 89,3 %

Åldersfördelning 31.12.2016

0-14 år: 23,6 %
15-64 år: 59,3 %
65 år och äldre: 17,1 %

Skatteprocent

2016: 20,5 %

Arbetslöshetsprocenten

oktober 2015: 3,3 %