Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningens personal

Till tekniska avdelningens ansvarsområde hör bl.a.

- mätning och planläggning
- fastigheter
- vägar
- bostäder
- byggnadsinspektion
- miljövård

Tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund