Dagvårds- och utbildningsavdelningen

Dagvårds- och utbildningsavdelningens personal

Dagvårds- och utbildningsavdelningen sköter organiseringen av dagvården och skolorna i kommunen.

Chef för dagvårds- och utbildningsavdelningen är utbildningsdirektör Rolf Sundqvist