Kungörelser

Kommunens annonser och kungörelser anslås på anslagstavlan för offentliga kungörelser i kommungården, publiceras på kommunens webbplats under kungörelser och annonseras i särskilda fall även i tidningarna Österbottens Tidning och Pietarsaaren Sanomat.

Handlingar som är till påseende finns framlagda vid Kommungården, Tekniska verket, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs. Handlingarna kan oftast även läsas i elektronisk form på de publika datorer, som finns vid kommunens bibliotek.