Protokoll och föredragningslistor 2018

Protokoll-2018

Aldreradet

Jakobstadsregionens-gymnasienamnd

Kultur-och-idrottsnamnden

13 MB

Landsbygdsnamnden

Namnden-for-utbildning-och-smabarnspedagogik

Suomenkielinen-jaosto

Planlaggningssektionen

Revisionsnamnden

Tekniska-namnden

180 KB

Ungdomsradet