Protokoll och föredragningslistor 2018

Protokoll-2018

Aldreradet

103 KB

Ekonomi-och-koncernsektion

187 KB

Jakobstadsregionens-gymnasienamnd

Personalsektionen

134 KB

Ungdomsradet