Protokoll och föredragningslistor 2018

Protokoll-2018

Aldreradet

103 KB

Ekonomi-och-koncernsektion

187 KB

Jakobstadsregionens-gymnasienamnd

Landsbygdsnamnden

670 KB

Namnden-for-utbildning-och-smabarnspedagogik

Suomenkielinen-jaosto

Planlaggningssektionen

212 KB

Ungdomsradet