Kommunens skattesatser

Enligt kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats.

Kommunfullmäktige beslutade 7.11.2016 att bibehålla inkomstskattesatsen på 20,5 %.

Vid samma sammanträde beslutade fullmäktige fastställa följande fastighetsskatteprocenter för år 2017:

 

 

2016

2017

Allmän fastighetsskatteprocent

0,90

0,93

Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55

0,55

Övriga bostadsbyggnader 1,15

1,15

Obebyggda byggplatser  

     -

     -

Allmännyttiga samfund 0,00

0,00

Kraftverk 2,85

2,85