Kommunens skattesatser

Enligt kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats.

Kommunfullmäktige beslutade 11.11.2019 att höja inkomstskattesatsen till 21 % för2020.

Vid samma sammanträde beslutade fullmäktige fastställa följande fastighetsskatteprocenter för år 2020:

 

Fastighetsskatteprocenter

2020

Allmän fastighetsskatteprocent

0,93

Stadigvarande bostadsbyggnad

0,55

Övriga bostadsbyggnader

1,15

Obebyggda byggplatser  

    -

Allmännyttiga samfund

0,00

Kraftverk

2,85