Faktureringsanvisning

Faktureringsadress:

Pedersöre kommun
PB 1
68911 PEDERSÖRE

Uppgifter för e-fakturering (Finvoice):

Pedersöre kommun (Fo-nummer 0198517-1)
Nätfaktura, adress: FI84 5567 2410 0042 20
Förmedlarkod: OKOYFIHH (Pedersörenejdens Andelsbank)

Tilläggsuppgifter:

Kassan tel. (06) 785 0117