Ekonomiavdelningen

Till ekonomiavdelningens uppgifter hör bl.a.

- redovisning och rapportering
- betalningsrörelse och fakturering
- budget och bokslut
- löneräkning och personalärenden
- it-stöd
- kosthåll och städning
- finansiering och försäkring

Ekonomiavdelningens personal

Budget    •  Bokslut   •  Skattesatserna 2020   •   Revision