Kommunalval 2017

Kommunalval förrättas söndagen den 9 april 2017. Valförrättningen börjar kl. 09.00 och fortgår utan avbrott till kl. 20.00.

Uppställande av kandidater

Vid kommunalvalet väljs till kommunfullmäktige i Pedersöre trettiofem ledamöter för mandatperioden 1.6.2017-31.5.2021.

Kandidatansökan samt meddelande om valförbund och gemensam lista inlämnas till centralvalnämndens sekreterare Gundel Löf på kommunkansliet i Bennäs, senast tisdagen den 28 februari 2017, före kl. 16.00.

Sammanställningen av kandidatlistorna för kommunalvalet 2017 i Pedersöre kommun finns till påseende i centralvalnämndens möteslokal i kommungården från och med den 10 mars 2017.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen inleds onsdagen den 29 mars och avslutas tisdagen den 4 april 2017. Förhandsröstningen sker i Pedersöre kommun enligt följande:

Kommungården i Bennäs 29.3-4.4.2017

måndag—tisdag kl. 08.00-20.00
onsdag-torsdag kl. 08.00-16.00
fredag kl. 08.00-15.00
lördag-söndag kl. 10.00-14.00

Purmo bibliotek 29.3-4.4.2017

måndag kl. 14.00-19.00
tisdag kl. 09.00-15.00
onsdag kl. 14.00-19.00
torsdag kl. 09.00-12.00
fredag kl. 09.00-15.00

Överesse bibliotek 29.3-4.4.2017

måndag kl. 09.00-15.00
tisdag kl. 15.00-19.00
onsdag kl. 09.00-15.00
torsdag kl. 15.00-19.00

Om förhandsröstning vid Pedersheim, Esselunden, Purmohemmet och Hedbo meddelas skilt till respektive ställe.


Hemmaröstning

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om hans rörelse- eller funktionsförmåga till följd av gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället. Hemmaröstning sker under förhandsröstningsperiodens vardagar, dvs. tidigast den 29 mars och senast den 4 april 2017. Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt att göra det, skall senast tisdagen den 28 mars 2017, före kl. 16.00 anmäla detta skriftligen till centralvalnämnden i Pedersöre, adress: PB 1, 68911 Bennäs, per telefon 7850 111 eller per e-post till carola.backman@pedersore.fi.

Röstningsställen på valdagen

Den röstberättigades röstningsställe framgår av det meddelandekort som sänts till varje enskild röstberättigad person i kommunen.

Pedersöre kommun är indelat i tretton röstningsområden, enligt följande:

Röstningsområde, röstningsställe och adress

001. Lepplax, Lepplax skola, Lepplaxvägen 99
002. Kållby, Kållby daghem och förskola, Katternövägen 43
003. Edsevö, Edsevö skola, Holmvägen 7
004. Forsby, Forsby skola, Forsbyvägen 386
005. Sundby, Sundby skola, Sundbyvägen 284
006. Bennäs, Kommungården, Skrufvilagatan 2
007. Kyrkoby, Kyrkoby skola, Skolhusvägen 29
008. Ytteresse, Ytteresse skola, Ytteressevägen 214
009. Överesse, Överesse skola, Essevägen 160
010. Lappfors, Signegården, Smedasvägen 21
011. Nederpurmo, Purmogården, Purmovägen 320
012. Lillby, Purmo skol,a Lillbyvägen 205
013. Överpurmo, Lostugan, Överpurmovägen 606

Pedersöre den 16 februari 2017
Centralvalnämnden i Pedersöre kommun