Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad

Pedersöres representanter 2013-2016:

Berger, Helena
Nyberg-Sundqvist, Åsa
Sandberg, Henrik
Lindfors, Ralf

Se hela nämndens sammansättning