Kulturnämnden 2013 - 31.5.2017

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Ordinarie

Björkell, Ulrika, ordförande
Pettersson, Martin, viceordförande
Bergqvist, Sture
Wiklund, Isabella
Finnberg, Linda
Mård, Marie
Höglund, Lena
Törnfeldt, Alexander
Virkama, Kim

Ersättare

Häll-Kanckos, Gunilla
Forsblom, Susanne
Bonde, Petter
Blomström, Bo-Erik
Mattjus-Sandström, Monica
Forsblom, Ann-Britt
Backman, Mats
Sundqvist, Emil
Björklund, Ritva