Centralvalnämnden 2013-31.5.2017

Melin, Martin, ordförande
Jansson, Tuija, vice ordförande
Backman, Carola
Willman, Johan
Sjö, Mary
Löf, Gundel, sekreterare, kanslichef

Ersättare (inte personliga, kallas i den ordning de är uppställda)

1. Bergqvist, Helena
2. Snellman, Charlotte
3. Ekman, Stefan
4. Haga, Benny
5. Stubb, Kurt