Byggnadsnämnden 2013 - 31.5.2017

Byggnadsnämnden sammanträder 4.4, 25.4, 9.5 och 23.5.

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Ordinarie

Häggman, Roger, ordförande
Björkskog, Nils-Erik, vice ordförande
Backlund, Margot
Dahlin, Gunilla
Enkvist, Carina
Hjulfors, Bernhard
Perälä Nyman, Nina
Rif, Peter
Sten, Hans-Erik

Ersättare

Björknäs-Flink, Anitha
Backlund, Marlene
Thors, Anders
Bjon, Carl-Axel
Punsar, Kennet
Snellman, Patrik
Berger, Helena
Hagman, Joel
Inborr, Gun