Nämnder

Kommunfullmäktige i Pedersöre har tillsatt följande nämnder:

Byggnadsnämnden

Centralvalnämnden

Dagvårds- och utbildningsnämnden

Idrottsnämnden

Kulturnämnden

Landsbygdsnämnden

Miljövårdsnämnden

Revisionsnämnden

Tekniska nämnden

Dessutom väljer kommunfullmäktige 4 ledamöter till social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad.