Kommunstyrelsens sammanträden våren 2017

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under våren 2017:

16 januari
2 februari
20 februari
6 mars
20 mars
3 april
2 maj
22 maj
5 juni
19 juni

Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.

Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller sammanträden på avvikande datum än ovannämnda.