Kommunstyrelsens sammanträden hösten 2017

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under hösten 2017:

21 augusti
4 september
18 september
2 oktober
16 oktober
30 oktober
22-23 november - budgetbehandling
27 november
11 december

Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.

Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller sammanträden på avvikande datum än ovannämnda.